Uitslagen en competitiestand

Contributie:

Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De jaarlijkse contributie (50 keer spelen) bedraagt € 110

Speelt u twee of drie keer € 130

Ons rekeningnummer NL06INGB0002989355
t.n.v. stichting ’s-Gravenhaagsche Bridgeschool te Den Haag